Serveis

 • Traduccions de català a castellà i de castellà a català dels següents tipus de textos:
  • Academicodocents
  • Educatius
  • Institucionals
  • Periodístics
  • Literaris
  • Subtítols

 • Revisions ortotipogràfiques i d’estil en castellà i català dels següents tipus de textos:
  • Academicodocents*
  • Educatius
  • Institucionals
  • Periodístics
  • Literaris
  • Subtítols

  *Inclouen tesis doctorals i treballs finals de grau i de màster. Demana el teu pressupost sense compromís.

 • Impartició de classes d’espanyol com a llengua estrangera (A1-C2) en grup, semiprivades o privades presencialment o virtualment.